Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Χοροθεραπεία

Ομάδες Δημιουργικής Κίνησης

Όλοι επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε και να εκφράσουμε τον πραγματικό μας εαυτό και τις ανάγκες μας, ακόμα και αν δυσκολευόμαστε να το κάνουμε λεκτικά.


Όλοι μπορούμε να χορέψουμε ακόμα και αν δεν είμαστε χορευτές.
 

Οι ομάδες δημιουργικής κίνησης απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες και συντονίζονται από ψυχολόγο – χοροθεραπεύτρια.
 

Η δημιουργική κίνηση περιλαμβάνει αυτοσχεδιασμούς – κινητικούς διαλόγους, χρήση κρουστών οργάνων και εικαστικών μέσων (ζωγραφική), παιχνίδια σωματικής δράσης και αλληλεπίδρασης καθώς και τεχνικές Πρωτόγονης Έκφρασης.

Τα μέλη μέσω της συμμετοχή τους στοχεύουν :

  • στην οργάνωση και εξωτερίκευση των προσωπικών εμπειριών και συναισθημάτων μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας
  • στην προσωπική ανάπτυξη
  • στη καλλιέργεια της δημιουργικότητας
  • στην εξερεύνηση της προσωπικής κίνησης
  • στην εκτόνωση και χαλάρωση
  • στη διασκέδαση, στο παιχνίδι και παράλληλα στη σωματική άσκηση