Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Βιωματικά σεμινάρια - workshops

Τα βιωματικά σεμινάρια - workshops είναι αυτοτελή και έχουν εξάωρη διάρκεια με θέματα όπως:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Μείωση του άγχους και τεχνικές χαλάρωσης
  • Αναγνώριση και αντιμετώπιση λύπης, θλίψης, κατάθλιψης
  • Συναισθηματική νοημοσύνη
  • Κακοποίηση: αναγνώριση, αντιμετώπιση, πρόληψη
  • Υπερκατανάλωση τροφής: τα ψυχολογικά αίτια της παχυσαρκίας
  • Καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν το βάρος μας και την ψυχολογία μας
  • Βελτιώστε τη σχέση σας με τον/την σύντροφο σας
  • Θυμός και επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και το ζευγάρι