Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Πώς πρέπει να φερόμαστε στο άτομο που παρουσιάζει τραυλισμό;

Ο τραυλισμός αποτελεί φαινόμενο με περιοδικότητα. Δηλαδή κατά περιόδους μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονος και σε άλλες περιόδους το παιδί μπορεί να μην τραυλίζει καθόλου. Οι γονείς λοιπόν δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα του εφησυχασμού. Αντίθετα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον λογοθεραπευτή προτού να εδραιωθεί ο τραυλισμός σαν πρόβλημα. Ο λογοθεραπευτής θα κάνει αξιολόγηση και θα οργανώσει το θεραπευτικό πρόγραμμα. Παράλληλα θα δώσει οδηγίες στους γονείς αναφορικά με το χειρισμό του παιδιού. Επίσης, θα συνεργαστεί με τον ψυχολόγο ή και τον παιδοψυχίατρο ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα μιας και ο τραυλισμός έχει ψυχογενή βάση.

Βέβαια θα πρέπει να τονισθεί ότι η δυσκολία που εμφανίζεται στη ροή της ομιλίας κατά την ηλικία μεταξύ 2,5 και 3,5 ετών θεωρείται φυσιολογική. Η συνέχιση αυτού του φαινομένου, μετά από αυτή την ηλικία, είναι που θα πρέπει να μας απασχολεί.

Επιπλέον, οι γονείς είναι σημαντικό:

  • να δείχνουν ενδιαφέρον για το τι τους λέει το παιδί και όχι για το πως το λέει
  • να ασχοληθούν μαζί με το παιδί με δραστηριότητες που δεν δίνουν έμφαση στην ομιλία
  • να μειώσουν τις πιέσεις και τις καταστάσεις που δημιουργούν εντάσεις στο παιδί
  • να δίνουν χρόνο στο παιδί να ολοκληρώσει τα λόγια του χωρίς να το πιέζουν
  • να αποφεύγουν να του δείχνουν την δυσφορία τους όταν μιλάει