Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Θεραπείες μέσω Τέχνης (Art Therapies)

Οι θεραπείες μέσω της τέχνης αποτελούν ειδικευμένες, μη λεκτικές τεχνικές θεραπείας που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή να συνδυαστούν με ψυχοθεραπεία καθώς και με φαρμακοθεραπεία, ως εναλλακτική - συμπληρωματική θεραπεία. Βοηθούν στην απελευθέρωση καταπιεσμένων συναισθημάτων και ασυνείδητου υλικού μέσα από τον συμβολισμό και την μεταφορά του προβλήματος σε μια καλλιτεχνική μορφή (αφήγηση, παραμύθι, χορός, δράμα, αυτοσχεδιασμός, παιχνίδι, μουσικά κομμάτια, ζωγραφική). Έτσι, το άτομο (παιδί ή ενήλικας) ενθαρρύνεται να εξετάσει το πρόβλημά του από την ασφάλεια της αισθητικής απόστασης, να εξελιχθεί συναισθηματικά και να ξαναγίνει δημιουργικό, δίνοντας ένα υπαρξιακό νόημα στη ζωή και τις πράξεις του. Η θεραπευτική εμπειρία μέσω της τέχνης συντελεί στη δημιουργία πνεύματος αμοιβαίας αποδοχής, συνεργασίας και αναγνώρισης.

Μουσικοθεραπεία

Ψυχόδραμα

Χοροθεραπεία

Εικαστική Θεραπεία