Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Σχολική Ετοιμότητα – Α' Τεστ

Ψυχοσύνθεση - Σχολική Ετοιμότητα - Α' ΤεστΗ μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στην Α’ Δημοτικού δεν είναι πάντα μια ομαλή διαδικασία. Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον του δημοτικού, αλλά και να αφομοιώσουν τα νέα γνωστικά αντικείμενα.
 

Τα παιδιά αυτά δεν έχουν αυτό που ονομάζουμε «Σχολική Ετοιμότητα», με πιο συνηθισμένη συνέπεια την εμφάνιση Μαθησιακών Δυσκολιών.
 

Το Α’ ΤΕΣΤ ελέγχει τις ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται το παιδί νηπιαγωγείου για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το δημοτικό σχολείο.
 

Σε περίπτωση που εντοπιστούν δυσκολίες, ακολουθεί υποστήριξη για ενίσχυση των αδυναμιών του παιδιού.