Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Συμβουλευτική Ζευγαριών

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων: λήψη αποφάσεων, εκπλήρωση στόχων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων, και ανάπτυξη αυτογνωσίας βασισμένης σε μια σχέση αποδοχής, μη πίεσης, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Στόχος της συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν, με σκοπό να ζήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή.

 

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτική ΖευγαριώνΗ συμβουλευτική ζευγαριών έχει ως στόχο την εύρεση λύσεων στα προβλήματα επικοινωνίας, πιθανών συγκρούσεων ή δυσλειτουργίας της σχέσης.
 

Στις συνεδρίες αναγνωρίζονται και αξιοποιούνται οι δυνάμεις και οι δυνατότητες που ο κάθε σύντροφος έχει και φέρνει μέσα στη σχέση, διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων και η έκφραση καταπιεσμένων σκέψεων και συναισθημάτων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της σχέσης.