Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Συμβουλευτική Γονέων

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων: λήψη αποφάσεων, εκπλήρωση στόχων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων, και ανάπτυξη αυτογνωσίας βασισμένης σε μια σχέση αποδοχής, μη πίεσης, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Στόχος της συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν, με σκοπό να ζήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή.

 

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτική ΓονέωνH συμβουλευτική βοηθάει τους γονείς να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες του παιδιού, προσφέρει στήριξη στο να ξεπεράσουν τη σύγχυση και το άγχος που τους έχει προξενήσει η διάγνωση, ενθαρρύνει τη δημιουργία θετικών μορφών επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας και συμβάλλει στην εκμάθηση νέων τρόπων βοήθειας του παιδιού τους.

Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία