Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Σεμινάρια για μαθητές γυμνασίου - λυκείου

Τα σεμινάρια έχουν στόχο να ενημερώσουν αλλά και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές για θέματα που είναι πολύ σημαντικά σε αυτή την περίοδο της ζωής τους. Τα παιδιά μέσα σε ομάδες θα συζητήσουν και θα συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη των σεμιναρίων.

Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης
Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης είναι πολύ σημαντική και καθοριστική για τη διαμόρφωση και την εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών. Στόχος του σεμιναρίου είναι η βελτίωση της αυτοεκτίμησης των παιδιών, ώστε να καταλάβουν τη μοναδικότητα τους.
 

Δεξιότητες συνεργασίας σε ομάδα
Τα παιδιά θα  προσπαθήσουν  να συνεργαστούν και να φέρουν εις πέρας ένα πλήθος δραστηριοτήτων. Μέσα από τις δραστηριότητες θα αντιληφθούν την έννοια της ομάδας, και θα προσπαθήσουν να βρουν τεχνικές καλύτερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας.
 

Διαπροσωπικές σχέσεις, διαφορετικότητα (πολιτισμική, φυλετική) και αποδοχή
Τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ έντονα το φαινόμενο της διαφορετικότητας στη σημερινή κοινωνία. Μέσα από το σεμινάριο θα δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να ερευνήσουν τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων, αλλά και να γνωρίσουν κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
Ο συναισθηματικός κόσμος των παιδιών σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολύ έντονος. Τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες αναγνωρίσουν διάφορα συναισθήματα στους ίδιους  αλλά και στους άλλους.
 

Επίλυση διαφωνιών
Τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες θα προσπαθήσουν αρχικά να καταλάβουν ποιες είναι συνήθως οι ενέργειες τους για την επίλυση των διαφόρων διαφωνιών που έχουν και  έπειτα θα προσπαθήσουν να σκεφτούν διάφορους άλλους τρόπους που θα μπορούσαν να λύσουν τις διαφορές τους.
 

Διατροφή και Άθληση
Τα παιδιά θα γνωρίσουν γιατί είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε υγιεινά, ποιες είναι οι τροφές που θα έπρεπε να επιλέγουμε στη διατροφή μας και θα συνειδητοποιήσουν το ρόλο της διατροφής αλλά και της άσκησης στο σώμα μας και στη ζωή μας.
 

Σχέσεις και Σεξουαλικότητα
Στόχος είναι τα παιδιά να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν τη σεξουαλική τους διαπαιδαγώγηση αλλά και τα σχέσεις τους με το αντίθετο φύλο.
 

Ναρκωτικά και επιπτώσεις
Οι μαθητές θα ενημερωθούν για διαφορών ειδών ναρκωτικά που είναι σε έξαρση στις σχολικές κοινότητες. Θα ενημερωθούν για τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία τους η χρήση  αυτών των ουσιών. Στο τέλος θα συζητήσουν όλοι μαζί για τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους πάνω σε αυτό το θέμα.

Διάρκεια: H διάρκεια κάθε εκπαίδευσης είναι 2 διδακτικές ώρες.
Τόπος διεξαγωγής: Η εκπαίδευση γίνεται στο σχολείο σας ανά τάξη με maximum αριθμό συμμετεχόντων 28 παιδιά.