Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Σεμινάρια για μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού

Τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες βιωματικές (παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, μουσικοκινητικές δραστηριότητες κ.α.) έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και παράλληλα να ενισχύσουν τις γνώσεις τους με ένα διαφορετικό τρόπο.
 

Η αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους αλλά και η ενεργός συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες τα βοηθάει να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις και, τέλος, να αναπτύσσουν αισθήματα σεβασμού, ισότητας και ομαδικότητας.

Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης
Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης είναι πολύ σημαντική και καθοριστική για τη διαμόρφωση και την εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών. Στόχος του σεμιναρίου είναι η βελτίωση της αυτοεκτίμησης των παιδιών, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις ικανότητες τους.
 

Δεξιότητες συνεργασίας σε ομάδα
Μέσα από διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά θα αντιληφθούν την έννοια της ομάδας και θα προσπαθήσουν να βρουν τεχνικές καλύτερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας.
 

Διαπροσωπικές σχέσεις, διαφορετικότητα (πολιτισμική, φυλετική) και αποδοχή
Μέσα από το σεμινάριο θα δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να ερευνήσουν τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων, αλλά και να γνωρίσουν κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
Τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες αναγνωρίζουν διάφορα συναισθήματα στα ίδια αλλά και στους άλλους. Τα παιδιά καταφέρνουν να κατανοήσουν αρνητικά και θετικά συναισθήματα και να εκφράσουν αυτά τα συναισθήματα μέσα από το παιχνίδι.
 

Επίλυση διαφωνιών
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταλάβουν τα παιδιά την αξία της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού και της ηρεμίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων διαφωνιών τους.
 

Τρώω υγιεινά – νιώθω καλά – μεγαλώνω σωστά
Τα παιδιά θα γνωρίσουν γιατί είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε υγιεινά, ποιες είναι οι τροφές που θα έπρεπε να επιλέγουμε στη διατροφή μας και θα συνειδητοποιήσουν το ρόλο της διατροφής αλλά και της άσκησης στο σώμα μας και στη ζωή μας.

Διάρκεια:  Η διάρκεια κάθε εκπαίδευσης είναι δύο διδακτικές ώρες.
Τόπος διεξαγωγής: Η εκπαίδευση γίνεται στο σχολείο σας ανά τάξη με maximum αριθμό συμμετεχόντων 28 παιδιά.