Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Tα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς έχουν ενημερωτικό – επιμορφωτικό χαρακτήρα, όταν απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες (πάνω από 20 άτομα).
Για μικρότερες ομάδες (8 – 20 άτομα) υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης μέσω συμμετοχικής διαδικασίας (βιωματικά εργαστήρια).

Αναπτύσσονται θέματα, όπως:
Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός
Τι είναι η σχολική αποτυχία και ο κοινωνικός αποκλεισμός – Αιτίες που οδηγούν στη σχολική αποτυχία και τον αποκλεισμό του μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία – Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Τύποι μαθησιακών δυσκολιών – Ενδείξεις, Συμπτώματα – Διάγνωση – Αίτια – Αντιμετώπιση

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
Ορισμός ΔΕΠ-Υ –  Ενδείξεις, Συμπτώματα – Διάγνωση – Αίτια – Πώς επηρεάζει την κοινωνική και σχολική ζωή – Αντιμετώπιση – Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Βία & επιθετικότητα στο σχολείο
Μορφές επιθετικότητας στη σχολική κοινότητα – Αίτια της επιθετικότητας και παράγοντες υψηλού κινδύνου – Συνέπειες της σχολικής βίας – Η έκταση της σχολικής επιθετικότητας στα Ελληνικά σχολεία – Στρατηγικές αντιμετώπισης

Διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική τάξη
Ορισμός της σύγκρουσης – Τύποι ενδο-οργανωτικών συγκρούσεων – Αίτια των συγκρούσεων – Οι επιπτώσεις – Αντιμετώπιση των συγκρούσεων

Παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή και παράγοντες που την επηρεάζουν
Ο ρόλος και οι λειτουργίες του σχολείου – Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ο ρόλος του μαθητή – Διαφοροποίηση των μαθησιακών στόχων, του μαθησιακού περιβάλλοντος, των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης

Διάρκεια: Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου είναι 2 ώρες και κάθε βιωματικού εργαστηρίου 4 ώρες.
Τόπος διεξαγωγής: Σε περίπτωση συμπλήρωσης ομάδας (minimum 8 άτομα) τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του σχολείου σας. Σε αντίθετη περίπτωση διεξάγονται σε δικό μας ή άλλο χώρο, με συμμετοχή και λοιπών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.