Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Ψυχόδραμα

Ψυχοσύνθεση - ΨυχόδραμαΟ ψυχολόγος χρησιμοποιώντας τον χώρο, το σώμα, την κίνηση και τις μουσικές νότες βοηθάει στην ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, της δημιουργικότητας και του αυθορμητισμού «μεταφράζοντας» τα βιώματα σε σωματική, συναισθηματική και ψυχική δράση.
 

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται ακόμη και σε περιπτώσεις ψυχικών και νοητικών διαταραχών.
 

Το πρόγραμμα γίνεται σε ατομική και ομαδική βάση.