Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Πότε θα πρέπει να συμβουλευθείτε έναν λογοθεραπευτή;

Πότε θα πρέπει να συμβουλευθείτε έναν λογοθεραπευτή;

Όταν το παιδί σε ηλικία:

  • 1 έτους δεν επαναλαμβάνει συλλαβές
  • 18 μηνών δεν χρησιμοποιεί λέξεις
  • 2 ετών δεν εκτελεί απλές εντολές
  • 2,5 ετών δεν φτιάχνει απλές προτάσεις, λέει λιγότερες από 8-10 λέξεις, δεν κατανοεί άρνηση, ερώτηση
  • 3 ετών δεν σχηματίζει προτάσεις
  • 3-4 ετών δεν χρησιμοποιεί προθέσεις ή πληθυντικό
  • 4 ετών δυσκολεύεται να προφέρει όλα τα σύμφωνα
  • 4-5 ετών κάνει συντακτικά λάθη

Σίγουρα η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση είναι προτιμότερες από την εδραίωση ενός προβλήματος και την εμφάνιση δευτερογενών ψυχολογικών συμπτωμάτων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η άμεση καθοδήγηση των γονιών που προβληματίζονται για το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού τους. Στην περίπτωση που δεν ζητούν βοήθεια, αφήνοντας το χρόνο να κυλήσει άσκοπα, επειδή ενδεχομένως δεν έχουν κάποιο μέτρο σύγκρισης, οι γονείς βασανίζονται από τις ανησυχίες τους αντί να απαλλαγούν από αυτές.
 


Γιατί είναι σημαντικό ν΄ αντιμετωπισθούν άμεσα οι δυσκολίες στο λόγο και στην ομιλία;

Εάν το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες λόγου και ομιλίας τότε θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε ένα λογοθεραπευτή για να ελεγχθεί το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού. Σε περίπτωση που παρουσιάζει καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου ή της ομιλίας του είναι σημαντικό το παιδί να βοηθηθεί άμεσα, ώστε να αποφευχθούν επιπρόσθετα προβλήματα στο γνωστικό, μαθησιακό αλλά και στο συναισθηματικό τομέα.
Δυστυχώς, μερικοί γονείς αδρανούν ελπίζοντας ότι το παιδί τους θα ξεπεράσει μόνο του τις δυσκολίες του, καθώς μεγαλώνει και ωριμάζει. Άλλοι πάλι, πιέζουν το παιδί τους να μιλήσει καλύτερα, γιατί νομίζουν πώς μπορούν μόνοι τους, χωρίς βοήθεια, να αντιμετωπίσουν αυτή τη δυσκολία.
Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες, που δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους με το άμεσο ή έμμεσο περιβάλλον τους, να αισθανθούν μειονεκτικά και ενδεχομένως να απομονωθούν από τους άλλους επειδή δυσκολεύονται να εκφράσουν ή και να μοιραστούν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά τους. 

 


Τι ακριβώς θα κάνει ο λογοθεραπευτής ;

Αρχικά, ο λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει το στάδιο γλωσσικής αντίληψης και ομιλίας του παιδιού και θα χαράξει ένα πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις με τη χρησιμοποίηση εποπτικού υλικού όπως κάρτες, παιχνίδια, βιβλία, ηλεκτρονικά προγράμματα και όργανα. Κατά τη διάρκεια του αποκαταστασιακού προγράμματος, ο λογοθεραπευτής θα σας καθοδηγεί παράλληλα σε δραστηριότητες που θα έχουν σαν στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού.