Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Ομάδες Θεατρικού Παιχνιδιού

Τα παιδιά έχουν όλο και λιγότερο χρόνο να παίξουν, να επικοινωνήσουν, να εκτονωθούν μέσα από το παιχνίδι αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις ικανότητες τους.
 

Οι ομάδες θεατρικού παιχνιδιού απευθύνονται σε νήπια, παιδιά και εφήβους και συντονίζονται από ψυχοπαιδαγωγό.
 

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια βιωματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει μίμηση – κίνηση – μουσική, δημιουργική έκφραση – επικοινωνία, ενίσχυση σκέψης – συναισθημάτων – φαντασίας.

Τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή τους στο θεατρικό παιχνίδι :

  • οργανώνουν και εξωτερικεύουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα
  • αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες, όπως: κοινωνικότητα, σεβασμό, αίσθημα ευθύνης, δημιουργικότητα, συνεργασία, πρωτοβουλία
  • καλλιεργούν σταδιακά τη δυνατότητα της αυτοέκφρασης και του αυτοέλεγχου των συναισθημάτων τους και της συμπεριφοράς τους
  • καταπολεμούν την δειλία τους και κατά επέκταση ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους
  • αποδέχονται και τηρούν τα όρια - περιορισμούς που θέτει η ομάδα