Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Μουσικοθεραπεία

Ψυχοσύνθεση - ΜουσικοθεραπείαΟ μουσικοθεραπευτής βοηθάει:

  • στην αξιοποίηση της δημιουργικότητας
  • στη βελτίωση της κοινωνικότητας
  • στην συναισθηματική επεξεργασία και έκφραση
  • στην ψυχοκινητική προσαρμογή των παιδιών αλλά και των ενηλίκων, μέσα από τη συμμετοχή τους σε μουσικά και κινητικά δρώμενα – προγράμματα.

Το πρόγραμμα γίνεται σε ατομική και ομαδική βάση.