Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Ψυχοσύνθεση - Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική ΑγωγήΟ ειδικός παιδαγωγός αναλαμβάνει την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών που παρατηρούνται στη σχολική ηλικία και αποτρέπουν ένα παιδί από το να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητές του.

Οι δυσκολίες αυτές μπορεί  να είναι ειδικές, όπως :

 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην Ανάγνωση (Δυσλεξία)
 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη Γραφή (Δυσορθογραφία) – Γραπτή Έκφραση
 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα Μαθηματικά
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας


Μπορεί επίσης να είναι γενικές, όπως στην περίπτωση παιδιών με :

 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός, Asperger)
 • Νοητική Υστέρηση – Σύνδρομα
 • Ψυχοσυναισθηματική Ανωριμότητα
 • Αισθητηριακές – Κινητικές βλάβες


Οι μαθησιακές δυσκολίες διερευνώνται από τον ψυχολόγο, σε συνεργασία με τον ειδικό παιδαγωγό, τον λογοθεραπευτή, τους γονείς και τους δασκάλους του μαθητή, όπου χρειάζεται.
 

Οι μαθησιακές ανάγκες αντιμετωπίζονται καταρτίζοντας εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πλάνο, βασισμένο στις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση αποσκοπεί επίσης, στην αποτελεσματική οικογενειακή, σχολική και κοινωνική ένταξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσω :

 • εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων
 • ανάπτυξης της επικοινωνίας
 • περιορισμού ανεπιθύμητων μη κοινωνικών συμπεριφορών
 • ενθάρρυνσης του συναισθήματος, της ευέλικτης σκέψης και συμπεριφοράς
 • ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης
 • ενίσχυσης της άμεσης – έμμεσης μνήμης, καθώς και των μηχανισμών εμπέδωσης – αυτοματοποίησης

Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία