Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Φυσιοθεραπεία

Ο φυσιοθεραπευτής ασχολείται με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση κινητικών και αναπτυξιακών προβλημάτων νευρολογικής και μη φύσεως.
Αναλαμβάνει την θεραπεία και την αποκατάσταση αυτών καθώς και την σωστή επιλογή βοηθημάτων που εξασφαλίζουν μια ευκολότερη καθημερινότητα και μια καλή ποιότητα ζωής για το ίδιο το παιδί και την οικογένειά του.

Ο ρόλος του έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους γονείς ως προς τον σωστό καθημερινό χειρισμό (handling) των δυσκολιών του παιδιού.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται :

  • Υπερτονία
  • Υποτονία
  • Αθέτωση – Αταξία
  • Σύνδρομα (Down, Prader-Willi, κλπ.)
  • Υπερκινητικότητα (ADHS)
  • Ορθοπεδικά προβλήματα (Σκολίωση, Ραιβοποδία, Ιπποποδία, Μ. Scheurmann)
  • Αναπτυξιακές διαταραχές
  • Ημιπληγίες, Παραπληγίες
  • Περιφερικές παραλύσεις

Η βασική μέθοδος θεραπείας είναι η νευροεξελικτική αγωγή NDT (Bobath) που μαζί με άλλες όπως PNF, SI, κρανιοιερή προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για παιδιά από 2 μηνών έως 18 ετών.

Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία