Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Εργοθεραπεία

Ο εργοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αντίληψη, στην κίνηση, στη μάθηση, στην οργάνωση (χώρου, χρόνου, αντικειμένων), στη συγκέντρωση, στο χωρο-χρονικό προσανατολισμό  ή στην αυτοεξυπηρέτηση, με τη χρήση σκόπιμων δραστηριοτήτων.
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω εξειδικευμένης παρατήρησης, χρήσης σταθμισμένων τεστ και δοκιμασιών.

Ο θεραπευτής ανιχνεύοντας τις ικανότητες και τα κίνητρα κάθε παιδιού, σχεδιάζει τη θεραπευτική παρέμβαση, επιλέγοντας ευχάριστες, εύκολες στην ολοκλήρωση δραστηριότητες (ξύλινες κατασκευές, παζλ, τουβλάκια, παιχνίδια, ασκήσεις μνήμης – παρατηρητικότητας, ζωγραφική κλπ) που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του και έχουν συγκεκριμένους σκοπούς.


Στόχος είναι να μπορέσει το παιδί μέσα από ψυχοκινητικές, βιωματικές και αισθητηριακές ασκήσεις να αναπτύξει, να καλλιεργήσει ή να διατηρήσει τις ζητούμενες δεξιότητες.


Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του γραφοκινητικού τομέα, κυρίως στα παιδιά που προετοιμάζονται για την πρώτη τάξη του Δημοτικού.
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προετοιμάζονται για την άσκηση της γραφής στο σχολείο μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα προγραφής.

Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Άρθρα:

Προβλήματα εκπαίδευσης στην τουαλέτα

Τι είναι η Εργοθεραπεία