Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ψυχοσύνθεση - Επαγγελματικός ΠροσανατολισμόςΟ σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού (Ε.Π.) βοηθάει το άτομο να πάρει μόνο του τις πιο κατάλληλες για τον εαυτό του αποφάσεις, σε σχέση με την επαγγελματική επιλογή και την προετοιμασία του για αυτήν.
 

Στόχος του Ε.Π. είναι να διευκολύνει την επαγγελματική ανάπτυξη και ωρίμανση του ατόμου.
 

Προωθεί την καλύτερη δυνατή επαγγελματική εξέλιξη και συνεπώς επιτυχία του ατόμου, με την έννοια της ικανοποίησης που θα αντλεί από το επάγγελμά του, βοηθώντας το να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές του.

Αρχικά γίνεται η αξιολόγηση  των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών προσωπικότητας μέσω έγκυρων ψυχομετρικών τεστ.


Στη συνέχεια, αν κριθεί απαραίτητο, ακολουθεί επαγγελματική συμβουλευτική για να βοηθηθεί το άτομο να αντιμετωπίσει τα θέματα που το δυσκολεύουν.