Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Εικαστική Θεραπεία

Ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική και την οικονομική του κατάσταση, έχει φόβους, ανησυχίες, προβληματισμούς, ανεπιθύμητες συνήθειες, που τον δυσκολεύουν να λειτουργήσει ικανοποιητικά στο σπίτι, στον επαγγελματικό χώρο και στο ευρύτερο περιβάλλον του. Μέσα από την Εικαστική Θεραπεία (Art Therapy) έχει τη δυνατότητα, τόσο μέσα από το λόγο, όσο και μέσα από τη δημιουργική διαδικασία, να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα και να βρει, με τη βοήθεια του θεραπευτή, τον τρόπο να ζει μια ζωή ολοκληρωμένη, σε επαφή με το βαθύτερο εαυτό του.


Η εφαρμογή της Εικαστικής Θεραπείας έχει εφαρμογή τόσο σε παιδιάεφήβους όσο και σε ενήλικες. Ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου, γίνεται είτε σε ατομική βάση, είτε σε μικρές ομάδες (μέχρι 10 άτομα), και πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση ο θεραπευόμενος ασχολείται με τα εικαστικά (ζωγραφική, πηλός, κολλάζ, φωτογραφία) και στη δεύτερη φάση συζητά μαζί με τον θεραπευτή πάνω στις δημιουργίες του, με στόχο την αποφόρτιση δυσάρεστων συναισθημάτων και την καλύτερη συνειδητοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του.


Η επιδεξιότητα και η ικανότητα της ενασχόλησης με τα εικαστικά δεν παίζει κανένα ρόλο στην επιτυχία της θεραπευτικής διαδικασίας. Στην Εικαστική Θεραπεία έχει σημασία ο άνθρωπος ως δημιουργός και όχι ως καλλιτέχνης. Η Εικαστική Θεραπεία βασίζεται στην αρχή ότι μέσα από την Τέχνη απελευθερώνονται δυνάμεις μοναδικές για τον άνθρωπο και έρχεται σε επαφή με το ασυνείδητό του, στοιχεία πολύ σημαντικά για τη θεραπεία του.