Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Διάγνωση - Ψυχολογική Αξιολόγηση

Για να είναι επιτυχημένη οποιαδήποτε θεραπεία χρειάζεται πρώτα να γίνει μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωση και αξιολόγηση του είδους και της σοβαρότητας των δυσκολιών, που παρουσιάζονται.

Η πλήρης ψυχολογική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της λήψης ιστορικού και της χορήγησης ψυχομετρικών τεστ.

Σκοπός είναι να εκτιμηθούν οι επιμέρους ψυχολογικές λειτουργίες του ατόμου (νοητικές, αντιληπτικές, μαθησιακές, συναισθηματικές κ.α.) και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

Μέσω αυτής της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος παίρνει κάποιες αρχικές απαντήσεις σε σχέση με το θέμα που τον απασχολεί και στη συνέχεια προτείνεται και επιλέγεται η καταλληλότερη θεραπευτική παρέμβαση.