Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Ο ψυχολόγος ανιχνεύει, αξιολογεί, αντιμετωπίζει, συμβουλεύει και υποστηρίζει παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν δυσκολίες ψυχοσυναισθηματικές, μάθησης, επικοινωνίας, αναπτυξιακές, κοινωνικές, νοητικές, ή συμπεριφοράς.

Ψυχοσύνθεση - Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία οι πιθανές δυσκολίες του ατόμου αντιμετωπίζονται λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή της οικογένειας στην οποία ανήκει.
 

Διοργανώνονται λοιπόν συνεδρίες με όλη την οικογένεια και η θεραπεία εστιάζεται στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της και στις συναισθηματικές λειτουργίες τους.
 

Ο στόχος δεν είναι μόνο να εκλείψουν τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί ένας καινούργιος τρόπος ζωής.

Έτσι, προωθείται η αρμονία και η ισορροπία της οικογένειας και τα μέλη της γίνονται ικανότερα να χειρίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία